رستوران آبی

اعیاد شعبانیه

نوشته شده در : 11 اردیبهشت 1396 | توسط : Admin

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد

عطر نفس بقیه الله آمد

با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین

یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد

« || »