خسرو آواز ایران آسمانی شد


رستوران آبی وفات خسرو آواز ایران استاد محمدرضا شجریان را خدمت تمام مردم شریف ایران تسلیت عرض می کند.


اربعین


رستوران آبی اربعین حسینی را به تمام مردم ایران تسلیت می گوید


تسلیت تاسوعا و عاشورا


رستوران آبی فرا رسیدن تاسوعا و عاشورا حسینی بر عموم مسلمین تسلیت می گوید