رستوران آبی

عید سعید فطر مبارک

نوشته شده در : 22 فروردین 1403 | توسط : Admin

رستوران آبی عید سعید فطر را بر تمام مسلمانان جهان تبریک عرض میکند.

رمضان رفت ولی کاش صفایش نرود

سحر و جوشن و قرآن و دعایش نرود

کاشکی پر شده باشد دلم از نور سحر

همره روزه و افطار، ثوابش نرود

رمضان رفت ولی کاش صفایش نرود

سحر و جوشن و قرآن و دعایش نرود

کاشکی پر شده باشد دلم از نور سحر

همره روزه و افطار، ثوابش نرود

« ||