رستوران آبی

تسلیت نفت کش سانچی

نوشته شده در : 24 دی 1396 | توسط : Admin

رستوران آبی سانحه نفت کش سانچی را به تمام مردم ایران مخصوصا خانواده عزیزان از دست رفته تسلیت می گوید

« || »