رستوران آبی

عید فطر


نوشته شده در : June 25th, 2017 توسط Admin

قدر بشناسید مستان
آخرین پیمانه را
ساقی امشب میکند تعطیل
این میخانه را

گو به مهمانان،
که مهمانی به پایانش رسید

خورده یا ناخورده باید
ترک کرداین خانه را

                                                                                         ?عید فطر مبارک?

« || »