رستوران آبی

اعیاد شعبانیه


نوشته شده در : May 1st, 2017 توسط Admin

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد

عطر نفس بقیه الله آمد

با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین

یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد

« || »