رستوران آبی

تسلیت نفت کش سانچی


نوشته شده در : January 14th, 2018 توسط Admin

رستوران آبی سانحه نفت کش سانچی را به تمام مردم ایران مخصوصا خانواده عزیزان از دست رفته تسلیت می گوید

« || »